Discord botları için ban komutu.

EmirTMR

Kalfa
Moderatör
24 Eki 2020
52
1
5Merhaba, bot yapımcıları için bir ban komutu paylaşıyorum !

Her iki komuttada gerekli modüller: quick.db ve discord.js

Hepinize başarılar...

JavaScript:
const Discord = require('discord.js');
const db = require('quick.db');

exports.run = async (bot, message, args) => {
  let reason = args.slice(1).join(' ')
  if (!args[0]) return message.channel.send('Bir kullanıcı etiketlemelisin..')
  let user = message.mentions.users.array()[1];

  if (!user) return message.channel.send('Kullanıcıyı bulamadım.')
  let member = message.guild.member(user)
  if (!member) return message.channel.send('Kullanıcıyı **bulamadım.**')
  if (member.hasPermission("MANAGE_MESSAGES")) return message.channel.send('Yetkilileri atamam.')
  if (!reason) reason = 'Neden belirtilmemiş.'

  message.guild.member(user).ban(reason + ` | Yetkili: ${message.author.tag} - ${message.author.id}`)
 
  message.channel.send(`**${user.tag}** Başarıyla **banlandı!**`)
 
 let modlogK = await db.fetch(`membermodChannel_${message.guild.id}`)
 let embed = new Discord.MessageEmbed()
 .setColor("#FF0000")
 .setAuthor(`${user.username} adlı kişi yasaklandı!`, user.avatarURL||user.defaultAvatarURL)
 .addField('Banlanan Kullanıcı', `**${user.tag}** **[**\`${user.id}\`**]**`, true)
 .addField('Ban atan Yetkili', `**${message.author.tag}** **[**\`${message.author.id}\`**]**`, true)
 .addField('Banlanma Nedeni', reason, true);
 message.guild.channels.cache.get(modlogK).send(embed) 
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: true,
 aliases: [],
 permLevel: 3
};

exports.help = {
 name: 'ban',
 description: 'İstediğiniz kişiyi sunucudan atar.',
 usage: 'kick [kullanıcı] [sebep]'
};


Discord.JS versionu v12.2.0'dır.

Ayriyetten ban komutu için bir adette mod-log komutu gerekmektedir. Aşağıda veriyorum.

JavaScript:
const Discord = require('discord.js')
const db = require('quick.db');

exports.run = async (client, message, args) => {
if (!message.member.hasPermission("ADMINISTRATOR")) return message.channel.send(`Bu komutu kullanabilmek için "\`Yönetici\`" yetkisine sahip olmalısın.`);
 
 let channel = message.mentions.channels.first()
 
 if(args[0] === "sıfırla") {
  if(!args[0]) {
   message.channel.send(`Ayarlanmayan Şeyi Sıfırlayamazsın.`)
   return
  }
  
  db.delete(`membermodChannel_${message.guild.id}`)
  message.channel.send(`Log Kanalı Başarıyla Sıfırlandı.`)
  return
 }
 
  if (!channel) {
    return message.channel.send(`Log kanalı olarak ayarlamak istediğin kanalı etiketlemelisin.`)
  }
 
  db.set(`membermodChannel_${message.guild.id}`, channel.id)
 
  const embed = new Discord.MessageEmbed()
  .setDescription(`Log kanalı başarıyla ${channel} olarak ayarlandı.`)
  .setColor("RANDOM")
  message.channel.send(embed)};
  
exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: false,
  aliases: [],
  permLevel: 3
}

exports.help = {
  name: 'modlog',
  description: 'Log kanalını ayarlar..',
  usage: 'log-ayarla <#kanal>'
}


Konuma yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın !